Lekarka robi USG mężczyźnie

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Jesteś mężczyzną w wieku emerytalnym? Umów się na badanie, by sprawdzić, czy nie masz tętniaka aorty brzusznej

Ministerstwo Zdrowia zaprasza mężczyzn w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”.

Dzięki realizacji programu chcemy zmniejszyć umieralność z powodu chorób serca i naczyń w Polsce. Zamierzamy prowadzić programy badań przesiewowych oraz działania profilaktyczne, które pozwolą podnieść świadomość społeczeństwa na temat tych chorób. Program stanowi kontynuację poprzednich edycji programu.

Choroby układu krążenia (ChUK) są od lat główną przyczyną zgonów ludności Polski. O ile w 1960 r. były one odpowiedzialne za mniej niż jedną czwartą (23,4%) wszystkich zgonów to już trzydzieści lat później w 1991 r. były przyczyną ponad połowy zgonów (52,7%). Od tego czasu udział ChUK w ogólnej liczbie zgonów powoli zmniejsza się i w 2014 r. zmarło w Polsce z ich powodu 169 735 osób (441 na każde 100 tys. ludności). Były one zatem odpowiedzialne za 45,1% ogółu zgonów Polaków: 40,3% wśród mężczyzn i 50,3% wśród kobiet. Odsetek zgonów z powodu ChUK jest w Polsce znacznie większy od przeciętnego dla krajów UE28 (38,1%), ale równocześnie jest mniejszy niż w większości krajów postsocjalistycznych.

Według danych szacunkowych tętniaki aorty brzusznej występują u 4–7 proc. osób po 60. r.ż., a w przypadku osób powyżej 75. r.ż. u 9–10 proc. U mężczyzn tętniaki występują ponad trzykrotnie częściej niż u kobiet.

Tętniak aorty jest nazywany cichym zabójcą, ponieważ nie daje praktycznie żadnych objawów, a może spowodować nagły zgon.

Czy program jest dla Ciebie?

Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat i powyżej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka chorób układu krążenia, spośród wymienionych poniżej: 

  • choroba wieńcowa
  • palenie tytoniu
  • nadciśnienie tętnicze
  • hiperlipidemia
  • płeć męska.

Cel programu

Celem realizacji programu jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Kto i gdzie realizuje program?

Program realizowany jest w następujących ośrodkach:

województwo dolnośląskie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocław

województwo kujawsko-pomorskie

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

 

województwo lubelskie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  
województwo lubuskie nie został wybrany ośrodek, wykonujący badania przesiewowe  

województwo łódzkie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

województwo małopolskie

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Krakowski Szpital im. Jana Pawła II

województwo mazowieckie

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

województwo opolskie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

 

województwo podkarpackie

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

 

województwo podlaskie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

województwo pomorskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 

województwo śląskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

 

województwo świętokrzyskie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach         

 

województwo warmińsko-mazurskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

 

województwo wielkopolskie

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

województwo zachodniopomorskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

 

Jak się zgłosić?

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211 18 64. Infolinia pracuje w godzinach 8.00-16.00.

Podczas rozmowy zostanie Ci wskazany ośrodek, do którego masz się zgłosić, a także termin badania.

Co Cię czeka w ramach programu?

W ramach programu pacjentom oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej.

Kiedy się zapisać?

Program trwa do końca roku. Zadzwoń od razu.

Co przygotować?

Niczego nie musisz przygotowywać. Podczas wizyty u lekarza musisz mieć ze sobą dowód osobisty.

Jak długo będziesz czekać?

Od razu otrzymasz termin badania.

Co zyskasz?

Diagnozę, czy masz tętniaka aorty brzusznej, na podstawie, której lekarz POZ pokieruje dalej twoim leczeniem.