pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta

Już je masz! Znajdziesz tu recepty, historię wizyt, możesz też dać dostęp do swoich danych bliskiej osobie lub lekarzowi

Jeśli masz profil zaufany (PZ), możesz zalogować się już teraz

Zaloguj się na IKP

Jeśli jeszcze nie masz profilu zaufanego, załóż go. To proste!

Zobacz jak założyć PZ

Już je masz! Znajdziesz tu recepty, historię wizyt, możesz też dać dostęp do swoich danych bliskiej osobie lub lekarzowi

Jeśli masz profil zaufany (PZ), możesz zalogować się już teraz

Zaloguj się na IKP

Jeśli jeszcze nie masz profilu zaufanego, załóż go. To proste!

Zobacz jak założyć PZ

Jak to działa?

Jak działa IKP